Te Upoko o te Whenua marae (also known as Tarata) is located on the banks of the Waitara (Awaroa) River in Tarata.

If you need to get in contact with the marae, click here.

Our Marae Trustees

Here are the Trustees for Te Upoko O Te Whenua Marae (Tarata).
  • Brenda Pue
  • Irene Godkin
  • Jack Patu
  • Jan Matuku (Chair)
  • Liana Pue
  • Mirihana Patu
  • Rowena Henry
  • Tamzyn Pue (Deputy Chair)
  • Tessa Kake